Już od 4 pokoleń specjalizujemy się w hodowli drzew ozdobnych, alejowych i leśnych!

Drzewa 1-roczne

Co roku w szkółce Rahoens zasadza się między 25 000 a 40 000 młodych roślin. Są one wszystkie podparte za pomocą bambusowych tyczek w celu uzyskania jak najprostszych drzew. Część z zasadzonych drzew zostaje przeszczepiona.