Al sinds 4 generaties de beste in het kweken van sier-, laan- en bosbomen!

Rooien met Kokoskluit

Het plantseizoen van bomen in naakte wortel of kluit kan soms veel te kort zijn. Door onvoorziene omstandigheden kan men soms een project niet volledig beplanten waardoor men genoodzaakt is bomen in container te kopen of de beplanting van het project uit te stellen naar volgend rooiseizoen. Om dit probleem aan te pakken biedt boomkwekerij Rahoens de Kokoskluit aan.

Bij een kokoskluit gaat men als volgt te werk. De bomen die men wenst aan te planten in de zomermaanden worden gerooid tijdens het gewone rooiseizoen. Ze worden op dezelfde manier gerooid als een gewone kluit maar de normale jute die men gebruikt wordt vervangen door een kokosjute. De gerooide bomen worden boven de grond geplaatst en worden voorzien van het nodige water en de gewenste vetstoffen. Bij het planten van deze bomen gaat de kokosjute direct verteren zoals de gewone jute.

Voordelen van rooien met kokoskluit:

  • Aanplanten in de zomermaanden
  • Geen uitstel van projecten
  • Geleverd op de werf