Już od 4 pokoleń specjalizujemy się w hodowli drzew ozdobnych, alejowych i leśnych!

Fraxinus Ornus 'Meczek’

>>