Już od 4 pokoleń specjalizujemy się w hodowli drzew ozdobnych, alejowych i leśnych!

Robinia Pseudoacacia 'Umbraculifera’

>>